การติดตั้งท่อระบายอากาศนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโรงงานและตัวอาคาร เนื่องจากตัวอาคารหรือโรงงานอาจจะมีสารเคมีและอากาศเสียลอยอยู่ในอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อพนักงานหรือผู้อยู่อาศัย จึงต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ ท่อดูดระบายอากาศ ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ เพื่อถ่ายเทอาการเสียออกไปข้างนอก โดยติดตั้งท่อระบายอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ระบบท่อลม ท่อดูดควัน ท่อดักท์ ท่อลม ซึ่งการติดตั้งระบบท่อระบายอากาศจะต้องอากาศผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ เพราะจะต้องมีการออกแบบและคำนวณ หากท่านต้องการติดตั้งระบบท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศในโรงงานและอาคาร สามารถติดต่อ พันธุ์นราโลหะการ บจก. เรายินดีให้คำปรึกษา ออกแบบและบริการติดตั้งในราคาเป็นกันเอง

 

ระบบระบายอากาศ