สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
1 Aug 2021   45  
2 Aug 2021   41  
3 Aug 2021   56  
4 Aug 2021   56  
5 Aug 2021   51  
6 Aug 2021   43  
7 Aug 2021   58  
8 Aug 2021   50  
9 Aug 2021   230  
10 Aug 2021   60  
11 Aug 2021   49  
12 Aug 2021   39  
13 Aug 2021   43  
14 Aug 2021   53  
15 Aug 2021   49  
16 Aug 2021   59  
17 Aug 2021   731  
18 Aug 2021   470  
19 Aug 2021   122  
20 Aug 2021   124  
21 Aug 2021   203  
22 Aug 2021   62  
23 Aug 2021   105  
24 Aug 2021   97  
25 Aug 2021   108  
26 Aug 2021   121  
27 Aug 2021   98  
28 Aug 2021   90  
29 Aug 2021   66  
30 Aug 2021   87  
31 Aug 2021   69