สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
1 Jul 2021   34  
2 Jul 2021   44  
3 Jul 2021   47  
4 Jul 2021   50  
5 Jul 2021   49  
6 Jul 2021   45  
7 Jul 2021   64  
8 Jul 2021   42  
9 Jul 2021   49  
10 Jul 2021   54  
11 Jul 2021   48  
12 Jul 2021   37  
13 Jul 2021   46  
14 Jul 2021   55  
15 Jul 2021   66  
16 Jul 2021   59  
17 Jul 2021   68  
18 Jul 2021   52  
19 Jul 2021   49  
20 Jul 2021   52  
21 Jul 2021   44  
22 Jul 2021   47  
23 Jul 2021   41  
24 Jul 2021   58  
25 Jul 2021   44  
26 Jul 2021   48  
27 Jul 2021   54  
28 Jul 2021   43  
29 Jul 2021   56  
30 Jul 2021   58  
31 Jul 2021   38