สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
1 Jun 2021   41  
2 Jun 2021   47  
3 Jun 2021   38  
4 Jun 2021   39  
5 Jun 2021   41  
6 Jun 2021   39  
7 Jun 2021   42  
8 Jun 2021   54  
9 Jun 2021   46  
10 Jun 2021   42  
11 Jun 2021   45  
12 Jun 2021   48  
13 Jun 2021   39  
14 Jun 2021   41  
15 Jun 2021   41  
16 Jun 2021   39  
17 Jun 2021   41  
18 Jun 2021   50  
19 Jun 2021   35  
20 Jun 2021   43  
21 Jun 2021   58  
22 Jun 2021   52  
23 Jun 2021   51  
24 Jun 2021   53  
25 Jun 2021   57  
26 Jun 2021   48  
27 Jun 2021   42  
28 Jun 2021   49  
29 Jun 2021   38  
30 Jun 2021   46