สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
1 May 2021   103  
2 May 2021   49  
3 May 2021   63  
4 May 2021   59  
5 May 2021   70  
6 May 2021   73  
7 May 2021   64  
8 May 2021   82  
9 May 2021   44  
10 May 2021   62  
11 May 2021   60  
12 May 2021   63  
13 May 2021   54  
14 May 2021   53  
15 May 2021   50  
16 May 2021   39  
17 May 2021   33  
18 May 2021   38  
19 May 2021   45  
20 May 2021   37  
21 May 2021   43  
22 May 2021   59  
23 May 2021   44  
24 May 2021   43  
25 May 2021   56  
26 May 2021   62  
27 May 2021   48  
28 May 2021   55  
29 May 2021   51  
30 May 2021   54  
31 May 2021   49