สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
1 Feb 2021   116  
2 Feb 2021   141  
3 Feb 2021   134  
4 Feb 2021   276  
5 Feb 2021   114  
6 Feb 2021   108  
7 Feb 2021   65  
8 Feb 2021   125  
9 Feb 2021   71  
10 Feb 2021   247  
11 Feb 2021   136  
12 Feb 2021   309  
13 Feb 2021   370  
14 Feb 2021   352  
15 Feb 2021   80  
16 Feb 2021   36  
17 Feb 2021   39  
18 Feb 2021   31  
19 Feb 2021   63  
20 Feb 2021   40  
21 Feb 2021   31  
22 Feb 2021   32  
23 Feb 2021   45  
24 Feb 2021   58  
25 Feb 2021   64  
26 Feb 2021   50  
27 Feb 2021   60  
28 Feb 2021   60