สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
1 Sep 2021   39  
2 Sep 2021   41  
3 Sep 2021   45  
4 Sep 2021   42  
5 Sep 2021   49  
6 Sep 2021   34  
7 Sep 2021   43  
8 Sep 2021   40  
9 Sep 2021   141  
10 Sep 2021   90  
11 Sep 2021   93  
12 Sep 2021   92  
13 Sep 2021   58  
14 Sep 2021   39  
15 Sep 2021   45  
16 Sep 2021   42  
17 Sep 2021   33  
18 Sep 2021   51  
19 Sep 2021   44  
20 Sep 2021   53  
21 Sep 2021   54  
22 Sep 2021   65  
23 Sep 2021   48  
24 Sep 2021   34  
25 Sep 2021   47  
26 Sep 2021   36  
27 Sep 2021   52  
28 Sep 2021   97  
29 Sep 2021   55  
30 Sep 2021   32